Läggningsinstruktioner

Att lägga ett trägolv från Nordic Floor är inte särskilt svårt, men det kräver lite förberedelser. Läs därför igenom läggningsinstruktionerna noga och se till att du har allt som behövs tillgängligt. Lycka till!

Att tänka på
Den relativa luftfuktigheten under och efter golvläggningen ska ligga mellan 30 och 60 %. Temperaturen i rummet och materialet ska vara 15-23 °C. Förvara golvet, i sin förpackning, på platsen där det ska läggas i minst dygn innan läggning, så det acklimatiseras till miljön.

Undergolvet ska vara torrt, plant, rent och solitt. Eventuell heltäckningsmatta tas bort innan läggning. Beroende på vilken typ av undergolv du har kan ångspärr behövas. Hör med din återförsäljare!

Ett levande material
Trä kan ta upp och avge fukt, vilket innebär att det sväller när luftfuktigheten är hög och krymper när luftfuktigheten är låg. På vintern, då luften är torr, drar således trägolvet ihop sig och det blir springor mellan brädorna. Detta kan motverkas med en luftfuktare.

På sommaren sker det omvända, bräderna sväller vilket medför att golvet kan börja knarra. Vid hög relativ fuktighet kan permanenta förändringar uppstå. För att trägolvet ska fungera som tänkt ska den relativa luftfuktigheten alltid ligga mellan 30 och 60 % och rumstemperaturen ska vara mellan 15 och 25 °C.

Tio tips för en lyckad läggning

  1. Beräkna hur många golvplankor som går åt på bredden. Om den sista raden blir smalare än 30 millimeter, såga även den första brädraden för ett snyggare resultat.

  2. Blanda brädor från flera paket och se till att de får en fin färgspridning. Syna brädorna innan läggning och reklamera eventuella felaktigheter.

  3. Lägg brädorna i golvets längdriktning.

  4. Se till att ha en rörelsefog mellan vägg och golv så det finns plats för trägolvet att svälla om luftfuktigheten stiger.

  5. Vid normal läggning ska notsidan, det vill säga den långa underläppen, ligga ut mot rummet.

  6. Placera brädorna i rät vinkel vid läggning (20-30°).

  7. För att låsningen av kortändsfogarna ska bli korrekt – använd en slagklots.

  8. Lägg brädorna i förband och se till att det finns ändskarvar i varje brädrad.

  9. Ändskarvarna vid intilliggande rader ska ligga med minst 500 millimeters förskjutning.

  10. Kapa slutbrädan i varje rad till rätt längd och börja nästa rad med biten som blev över.

Så här lägger du 1-stavs parkett

Så här lägger du fiskbensmönster